INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI E-USŁUG CUBATEX SP Z O.O. Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownik Inkubatora

INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI E-USŁUG CUBATEX SP Z O.O.

 Poszukuje osoby na stanowisko Kieronik Inkubatora

Miasto: Łódź

Zakres obowiązków:

 • promowaniw i wspieraniw w środowisk inkubatora innowacyjności oraz przedsiębiorczości m.in. poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów dokształcających, warsztatów;
 • stworzeniw w ramach Inkubatora warunków organizacyjno-technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw;
 • pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu mikroprzedsiębiorstw i ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania;
 • prowadzeniw konsultacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 • organizowanie spotkań i działań promocyjnych;
 • pomoc w organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom:
  • pracownikom jednostek naukowych,
  • studentom,
  • doktorantom,
  • przedsiębiorcom;
 • współpracy z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość branży informatycznej,
 • Dobra znajomość Excela,
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego działania,
 • Dbałość o szczegóły, pracowitość, rzetelność i sumienność,
 • Wysokie umiejętności organizacyjne oraz zdolności analityczne.

Warszawa, 10 marca 2017 roku

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres praca@cubatex.pl, w tytule Prawnik.

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie do podania klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Cubatex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw z 2002 nr 101 poz. 926- tj z późn. zm.).”

 


banner

Skontaktuj się z nami